HYCP COMMITTEES

CENTRAL COMMITTEE

Sri Balen Baishya(President),Ph:  +91 7664040192/ 98645-02535

Sri Madhab Das(General Secretary), Ph: 7896858361
Sri Bipin Daimari(Org. Secretary), Ph:  9707356704
Sri Pranay Phukan (Org. Secretary), Ph:  9127391655
Sri Nitish Bhattacharya (Org, Secretary), Ph: 9401824320
Sri Lizamoni Das (Publicity Secretary), Ph: 6900335117
Sri Rituraj Kriti Keot(Executive member ), Ph: 9401843155
Sri Bitumoni Gogoi (Executive member),Ph:  6000805204
Sri Hemanta Baruah(Executive member), Ph:  8876224749
Sri Saurabh Sarma (Executive member),Ph: 8638055871
Sri Ankur Raskhowa(Executive member), Ph:  7086312878


1. KAMRUP(METRO) COMMITTEE

President:   Kitartha Dutta
Phone:        7637856731

Secretary:   Bhaskar kalita
Phone:        7099576672

2. NALBARI COMMITTEE

President:  
Phone:       
G.Secratary:   Sri Dimbeswar Kalita

Phone:        9101846338

3. NAGAON COMMITTEE

President:   Ankur Kalita

Phone:        7002817660

G.Sec.         Jayanta Bora

Phone:        8638991281

4. BONGAIGAON COMMITTEE

President:  Sri Sukumar Rajbonsi

Phone:        8638991472

G.Sec.         Sri Nayan Barman
Phone:        9707611196

5. BAJALI COMMITTEE

President:   Sri Biswajit Baruah

Phone:        9365382469

G.Sec.         Sri Jayanta Talukdar
Phone:        9101288509

6. CHIRANG COMMITTEE

President:   Sri Niren Brahma
Phone:        9678341147

G.Sec.         Sri Ajoy Rai
Phone:        8474032819

7. KOKRAJHAR COMMITTEE

President  
Phone:       

G.Sec.        
Phone:       

8. NORTH LAKHIMPUR COMMITTEE

President:   Sri Jugma Jyoti Dutta

Phone:        9854426205
G.Sec.        Ghanakanta Borah

Phone:        7635939734

9. DIBRUGARH COMMITTEE

President:   Dhrubajyoti Gogoi
Phone:        7002270930

G.Sec.        Abhinab Dewan , 600169640910. TINSUKIA COMMITTEE


President.         Surya Bhattacharya
Phone:       8486864415
G.Sec.         Kamal Talukdar
Phone:       863809084411. CHARAIDEU COMMITTEE

President  

Phone:       

G.Sec.        
Phone:       12. Mariani Regional Committee

President:   Suraj Baruah
Phone:       8724858394

G.Sec.        Tinku dey
Phone:       9678351864

13. GOLAGHAT COMMITTEE

President:   Ratul Rabi Das
Phone:        8822626081
G.Sec.        Golap Rabi Das
Phone:        9395058375

14. CACHAR COMMITTEE

President:  Subrata Nath
Phone:      9101222923
G.Sec.      Manumangal Nath Sastri
Phone:      9435019515

15. SONITPUR COMMITTEE

President:  Rakesh Nandi
Phone:     7086209434
G.Sec.      Abhijit Bora
Phone:      7576859778